aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl

Werken

over de grens

Werken over de grens?
Een fiscaal doolhof!


Wonen in het ene land, werken in het andere. Het klinkt zo simpel, maar juridisch en fiscaal heeft het nogal wat voeten in de aarde. Zo moet degene die de arbeid verricht nagaan welk land bevoegd is belasting te heffen over de inkomsten, een werkgever moet nagaan of hij inhoudingsplichtig is, maar ook voor de sociale verzekeringen speelt er een aantal vragen.

Het gaat hierbij om de uitleg van een EEG-verordening bekend onder het nummer1408/71


Deze verordening bepaalt welke sociale zekerheidswetgeving van welk lidstaat van toepassing is bij grensoverschrijdend werken en wonen in de Europese unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.


  1. 1.De directeur-grootaandeelhouder

  2. 2.Zelfstandigen en freelancers

  3. 3.Ontslaguitkeringen