aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl

Ontslaguitkeringen


Ook bij ontslaguitkeringen bestaat enige onduidleijkheid.

Stel een inwoner van Nederland werkt in België voor een daar gevestigde werkgever. In verband met een reorganisatie wordt hij op 1 april van enig jaar ontslagen. Vervolgens treedt de werknemer in dienst bij een in Nederland gevestigde werkgever. In december van dat jaar ontvangt hij van zijn voormalige Belgische werkgever een nabetaling (ontslaguitkering). Hierover wordt géén premieheffing volksverzekeringen toegepast omdat de nabetaling betrekking heeft op een periode waarin geen verzekeringsplicht in Nederland heeft betsaan.