Juridisch

Juridisch


Ondernemersvormen


Er bestaan verschillende ondernemersvormen: eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, besloten vennootschap, daarnaast nog enkele exoten als de Inc. en de Ltd. De laatste twee hebben hun onzekere populariteit geheel verloren en doen nauwelijks nog mee.


Als men wil samenwerken met een partner is een vennootschapscontract beslist geen luxe, terwijl de coöperatie met uitgestoten aansprakelijkheid een mogelijk alternatief is voor wie rechtsbescherming wil zoals een BV, maar geen € 18.151,- aandelenkapitaal kan vrij maken. Echtgenoten kunnen een manvrouw firma aangaan, maar of dat echt aanbevelenswaardig is behoeft persoonlijke aandacht en is mede afhankelijk van het huidige huwelijks goederenregiem.


Toch maar een BV dan? Met name voor het aantrekken van "vreemd" kapitaal zal dit veelal de aangewezen oplossing zijn. Voor de zo belangrijke begeleiding in de voorbereiding en uitvoering zijn wij u graag van dienst.Vorderingen - Schulden


Wat doet u als deze of gene schuldenaar niet betaalt? Advocaten zijn onbetaalbaar en deurwaarders komen altijd duurder uit dan gedacht. Voor vorderingen tot € 4.537,- kunnen wij van dienst zijn middels kantongerechtprocedure.

Uitkering in gedrang of onjuiste beslissing van Uitvoeringsinstelling? U kunt bij ons terecht voor bezwaar en beroep.


Arbeidsrecht - Sociaal Verzekeringsrecht


Juist bij de overgang van voormalige loondienst naar startend ondernemerschap liggen nogal wat hindernissen op de weg naar volledige zelfstandigheid. Een bedrijfsmatige aanpak van het eigen ondernemersplan komt niet aanwaaien, een consulent om verantwoord mee af te stemmen bewijst hier zijn diensten. Maar ook in de fase die eraan voorafgaat moet de juridische invalshoek zijn afgedekt. Het overgrote deel van het arbeids- en sociaal verzekeringsrecht is van dwingend rechtelijk karakter en kan niet van worden afgeweken. Met name freelancers en zzp-ers, werkzaam in de informatie technologie of gedetacheerd als interim-manager, kennen slecht hun rechten en plichten.


Procesrecht - Vertegenwoordiging


Voor het voeren van procedures zowel als eiser als in verdediging kunt u terecht. Er wordt geprocedeerd als gemachtigde bij het Kantongerecht, de Afd. Bestuursrecht van de Arr. Rechtbank, de Belastingdienst, de Belastingkamer van het Gerechtshof, de Hoge Raad en als pleiter in verdediging bij Kort Geding.


Wanneer procesvertegenwoordiging bij procureur noodzakelijk is, hebben wij hiervoor bestaande contacten. Voor bijzondere situaties kan beroep worden gedaan op vaktechnische specialisten, die deel uitmaken van de vakgroep van brancheorganisaties waarbij aansluiting is gezocht.


aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl