Zelf doen

Zelf doen?


Administratie zelf doen?


Sommige ondernemers kunnen hun administratie zeer wel zelf doen, maar hebben behoefte aan iemand die over de schouders meekijkt, als vraagbak mag dienen, een controlefunctie kan uitvoeren in de accountancy - en waar bij voorkeur dan ook nog eens gewerkt kan worden met hetzelfde administratiepakket als waar de consulent gebruik van maakt. Dat kan...!

Omega Data Systems


Het Omega Accountancy pakket levert een volwaardige administratie, met facturatie en Btw registratie, fiscale aangifte, balans met verlies- en winstrekening, debiteuren- en crediteurenbeheer, in gulden of euro - en nog veel meer!


Systeem eisen


Voor het werken met Omega worden bijzonder weinig eisen gesteld aan de hardware: in feite kunt u op iedere op MS windows gebaseerd systeem uit de voeten.


 

Support en helpdesk


Met support van Omega Data Systems kunt u alle problemen te lijf: u kunt ons dagelijks bereiken, vragen voorleggen met betrekking tot de omgang met het systeem, maar evengoed navragen hoe een bepaalde transactie moet worden geboekt. Het is daarbij niet de bedoeling dat wij als helpdesk een cursus boekhouden geven, maar wij gaan wel heel ver in de support.


Omega in het kort


Het programma Omega bestaat uit verschillende modules, die allemaal afzonderlijk kunnen worden aangesproken, maar onderling met elkaar samenwerken en tezamen vorm en inhoud geven aan het grootboeksysteem.


Deze onderdelen zijn het Grootboek, het Subboek Debiteuren, het Subboek Crediteuren en de Voorraad Module.


Omega is geen Windows programma; het werkt in een DOS-box onder Windows, binnen de architectuur van een Dbase-applicatie, is geprogrammeerd in objectcode en is met name geschikt voor het Kleinbedrijf, zowel voor eenmanszaak als voor vennootschap onder firma of maatschap, voor rechtspersonen als de besloten vennootschap of eigenaren coöperatie, terwijl het evenzeer aanwending kan krijgen voor de penningmeester van vereniging of stichting. Er zijn geen problemen bekend in samenwerking met Windows 95, 98, ME of NT.


Kosten


Omega kost € 225,- (excl. btw) als netto product, zonder onderricht en waarvoor een Grootboekmodule wordt geleverd, kompleet met vermogensbalans en verlies en winstrekening. Het systeem kan worden uitgebreid met de modules verkoop (incl. facturenaanmaak) en inkoop (incl. voorraadmodule). Deze modules kunnen afzonderlijk worden toegevoegd en kosten € 100,- per stuk. Bij aankoop van het volledige pakket ineens bedraagt de aanschaf € 400,- totaal.


Voor eerste ingebruikname en vertrouwd maken met het product is enige begeleiding ongetwijfeld wenselijk. Voor dergelijke support wordt € 35,- per uur gerekend, mits bereidheid bestaat support te ondergaan op onze kantoorlocatie. Alle prijzen zijn excl. 19% btw.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl