aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl

De directeur-grootaandeelhouder


Volgens rechtspraak van het EG-Hof van Justitie bepaalt de nationale wetgeving hoe moet worden aangekeken tegen de werkzaamheden van de directeur-grootaandeelhouder (DGA).


De Hoge Raad heeft inb een arrest van juli 1997 beslist dat een DGA voor de toepassing van de Nederlandse Volksverzekeringen (AOW-ANW-AWBZ) zijn werkzaamheden in dienstbetrekking uitoefent.


Dit betekent dat als bijvoorbeeld een inwoner van België DGA is van een in Nederland gevestigde BV en alleen werkzaamheden op Nederlands grondgebied verricht, die DGA in Nederland verplicht verzekerd is voor deze volksverzekeringen – dus zelfs als hij de Belgische nationaliteit heeft.