Financiële gevolgen


Het grootste en belangrijkste verschil voor de werkgever is de verplichte bijdrage van 6.5% van het premieloon. Dit betekent dat de werkgever in de regel iéts goedkoper uit is voor werknemers die in 2005 nog onder het ziekenfonds verzekerd waren, maar dat die zelfde werkgever flink duurder uit is voor werknemers en stafpersoneel die niet onder het voormalige ziekenfonds verzekerd waren en waarvoor men veelal (bijvoorbeeld uit hoofde van CAO) een gedeeltelijke bijdrage vergoedde. Als werkgever is men nú immers gehouden voor iedere werknemer een bijdrage te voldoen van 6.5%.


Indirect heeft de verplichte werkgeversbijdrage ook grote gevolgen voor de voormalig particulier verzekerde werknemer. Afhankelijk van de opstelling van de werkgever en de huidige situatie kan de netto-inkomenspositie en behoorlijk op achteruit gaan.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl