No-claim teruggaveregeling


Als men in 2006 geen zorgkosten maakt komt men in aanmerking voor € 255 teruggaaf van de verzekeraar. Wanneer wél wordt geclaimd maar minder dan € 255 komt men in aanmerking voor een deel van No-claim restitutie.


Huisartsenzorg, verloskundige- en kraamzorg vallen niet onder de regeling. Met de no-claimregeling beoogt de regering de eigen verantwoordelijkheid van de verzekerden te versterken.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl