Nominale premie


De premie voor de basisverzekering bestaat uit twee componenten: de werknemer betaalt een nominale premie, de werkgever betaalt een inkomensafhankelijk bijdrage. Deze tweedeling bestond ook onder de oude ziekenfondsverzekering al als een toenmalige werknemersbijdrage van 1.45% resp. 6.75% werkgeversbijdrage. De werkgever heeft altijd al het leeuwendeel van de oude ziekenfondspremie moeten voldoen en onder de nieuwe zorgverzekeringswet ligt dat nauwelijks anders.


Ten aanzien van de nominale premie ligt er wél een behoorlijk verschil: onder het oude stelsel bedroeg de premie voor een standaard basispakket in het laatste ziekenfondsjaar ten naaste bij € 400,- met extra premietoeslagen voor wie zich aanvullend wilde verzekeren naar gelang keuzepakket. In het nieuwe zorgstelsel ligt de basispremie rond de € 1.100,- per jaar met een mogelijk korting tot € 950,- voor wie zich via een georganiseerde collectiviteit kan verzekeren. 

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl