< Zorgverzekeringen (9)


Naturapolis of Restitutiepolis? De route van de doktersrekening!


Verzekeraars gaan met elkaar concurreren, onder andere door het inkopen van zorg. Zij onderhandelen met behandelaars en ziekenhuizen over prijzen en kwaliteit van de zorg die zij verlenen. Gaat men naar een ánder ziekenhuis? Dan ligt het aan de polisvorm waarvoor men heeft gekozen welk bedrag er vergoed wordt. Het kan dus zijn dat men zelf een flink bedrag moet bijbetalen.


De huidige zorgverzekeraar stuurt uiterlijk 15 december 2005 een aanbieding met5 een pakket dat vergelijkbaar is met datgene waarvoor men nu verzekerd is. Tot 1 maart 2006 kan beslist worden of op dat aanbod wordt ingegaan.


Met het nieuwe zorgstelsel komt er veel op verzekerd Nederland af: men moet keuzes maken, er moeten zaken worden geregeld. Hieronder worden een aantal praktische zaken aan de orde gesteld die de aandacht verdienen.

  1. De route van de doktersrekening


Men kan vanaf 1 januari 2006 kiezen voor


  1. zorg in natura: men betaalt minder maar de verzekeraar bepaalt waar men de zorg verkrijgt. Als men kiest voor de Naturapolis kan men voor zorgverlening terecht bij behandelaars die vooraf door de verzekeraar zijn gecontracteerd. De kosten van de behandeling worden rechtstreeks  met de verzekeraar afgerekend. Wil men naar een andere behandelaar, krijgt men de rekening waarschijnlijk slechts gedeeltelijk vergoed. Men dient dus hier zelf goed te kijken of het ziekenhuis of de zorgverlener van de eigen keuze is gecontracteerd.


  2. een restitutiepolis: men betaalt méér maar kiest zelf de dokter en het ziekenhuis. Bij een restitutiepolis kan men dus de zorgaanbieder van eigen keuze inschakelen. De rekening van de behandeling dient men in bij de zorgverzekeraar, die de kosten vergoedt. De verzekeraar mag niet zelf een limiet aan de vergoeding stellen, maar hoeft ook niet meer te vergoeden dan die van een redelijke prijs op de Nederlandse markt.


Voor welke vorm men ook kiest, men kan altijd met de zorgverzekeraar afspreken dat iedere betaalde rekening aan u wordt aangemeld. Zo houdt u zicht op de kosten die u maakt, terwijl uw verzekeraar iedere rekening rechtstreeks betaald zonder dat u er omkijken naar heeft.


Kiest u voor zorg in natura mét een eigen risico, dan zal de verzekeraar de nota van de zorgverlener volledig vergoeden en u vervolgens een acceptgiro sturen voor het eigenrisico deel.


  1. Het salderingsartikel


Heeft een werkgever in 2005 particulier verzekerde werknemers en staat er in de CAO dat men aan hen een tegemoetkoming in de ziektekosten betaalt? Als die verplichting doorloopt na 1 januari 2006 (bijvoorbeeld omdat de cao net is afgesloten en een looptijd van twee jaar heeft), kan de tegemoetkoming niet zomaar eenzijdig worden opgezegd. Wel is het toegestaan de verplichte tegemoetkoming in mindering te brengen op de 6.5% loongerelateerde premie die met vergoedt aan de werknemer. Per saldo komt dit erop neer dat niet tegelijk én de oude tegemoetkoming wordt betaald én de nieuwe 6.5% vergoeding.


Voor niet-cao arbeidscontracten ligt dit niet anders. Het is niet zo dat afspraken in het verleden ineens ongelding worden op 1 januari 2006 maar het salderingsartikel geldt ook hier!


  1. contract en recht op overstappen


Sluit een werkgever een collectief contract af met een verzekeraar voor al het personeel, kan deze laatste nog steeds op individuele basis er voor kiezen om jaarlijks van verzekeraar te wisselen, zelfs als men zich aanvankelijk heeft aangesloten bij het collectieve meerjarige contract.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl