Zorgverzekeringswet en buitenlandse pensionada’s


Het College van Zorgverzekeringen heeft in september 2005 een mailing verstuurd naar buiten Nederland wonende pensioen- en uitkeringsgenieters en grensarbeiders. In deze mailing legt het College van Zorgverzekeringen uit wát de gevolgen voor deze groep en hun gezinsleden is nu met ingang van 1 januari 2006 de nieuwe zorgverzekeringswet in werking is getreden.


Voor de pensioen- en uitkeringsgenieters speelt hierbij mee dat zij vanaf 1 januari 2006 niet meer AWBZ verzekerd zijn. Tot en met 2005 waren veel pensioen- en uitkeringsgerechtigden wél AWBZ verzekerd zijn als zij in Nederland verplicht verzekerd waren voor het ziekenfonds. Naar aanleiding van een arrest van het Europese Gerechtshof heeft Nederland de AWBZ-verzekering voor deze groep beëindigd. En aangezien de toepassing van de Zorgverzekeringswet is opgehangen aan het AWBZ-verzekerd zijn, zou geen Zorgverzekeringswet van toepassing kunnen zijn op hen die niet uit andere hoofde hun banden met Nederland als thuisland hebben behouden.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl