< Zorgverzekeringen (13)


Zorgverzekeringswet en buitenland


Het College voor Zorgverzekeringen heeft in september 2005 een mailing verstuurd naar buiten Nederland wonende pensioen- en uitkeringsgenieters en grensarbeiders. In deze mailing llegt het College uit wat de gevolgen zijn voor deze groep en gezinsleden. Nu met ingang van 1 januari 2006 de nieuwe zorgverzekering in werking is getreden.


Voor de pensioen- en uitkeringsgenieters speelt hierbij mee dat zij vanaf 1 januari 2006 niet meerr AWBZ-verzeketd zijn. Tot en met 2005 waren veel pensioen- en uitkeringsgerechtigden wel AWBZ-verzekerd als zij in Nederland verplicht verzekerd waren voor het ziekenfonds. Naar aanleiding van een arrest van het Europees Gerechtshof gaat Nederland de AWBZ-verzekering voor deze groep beëindigen.

Zorgverzekeringswet en buitenlandse werknemers


Ook in het buitenland wonende werknemers die in Nederland AWBZ verzekerd zijn zullen de gevolgen van de invoering van de Zorgverzekeringswet merken. De gezinsleden, mits al niet zelfstandig verzekerd in het woonland, zullen óók een bijdrage in Nederland moeten betalen (!), met name aan het College voor Zorgverzekeringen. Die betreffende gezinsleden hebben dan recht op zorg in het woonland. De ziektekostendekking is daarmee beter geregeld dan momenteel voor vele gezinsleden, met name als de in Nederland werkende partner particulier verzekerd was en de gezinsleden óók op die polis verzekerd waren. Vaak hadden die gezinsleden in het verleden geen AWBZ-dekking, maar vanaf 2006 doet dat zich niet meer voor.


Voor uitkeringsgerechtigden die een uitkering of pensioen ontvangen uit Nederland (en niet óók een uitkering of penmsioen uit bijvoorbeeld het woonland) en hun gezinsleden wijzigt er óók het een en ander. Zij hebben eveneens recht op zorg in het woonland, maar betalen daar veelal een bijdrage voor in Nederland aan het Collge voor Zorgverzekeringen. Op de site van het College voor Zorgverzekeringen (www.cvz.nl) is over deze materie een folder te downloaden.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl