< Zorgverzekeringen (12)


Tandarts, contracten en het zorgstelsel


Tandartsen adviseren voor het basispakket een restitutiepolis te nemen en geen naturapolis. Dit omdat anders uw verzekeraar de behandeling bij de tandarts van uw keuze misschien niet vergoedt. Een raar advies. Want de tandartszorg voor volwassen valt buiten het basispakket. Er moet dus sowieso een aparte aanvullende verzekering voor worden afgesloten. En daar gelden andere afspraken dan voor het basispakket. De grote vraag blijft dus: wanneer krijgt wie wat vergoed bij de tandarts?


Eerst wat historisch besef. De onttakeling van de vergoeding voor de tandartszorg voor volwassenen is al jaren geleden begonnen. In 1995 werd een groot deel van deze zorg uit het ziekenfondspakket geschrapt. In 2003 verdween ook de jaarlijkse controle uit het ziekenfonds. Het gros van de ziekenfondsverzekerden nam toen een aanvullende verzekering voor de tandarts.


In het nieuwe zorgstelsel verandert weinig. Kinderen tot 18 jaar krijgen een belangrijk deel van hun gebitsverzorging gratis, alleen voor beugels en echt dure ingrepen (kronen en bruggen) is bijverzekeren nodig. Volwassenen moeten de tandarts zelf betalen of een aanvullende verzekering afsluiten.

Helder, nietwaar? Toch is tumult ontstaan over de contracten tussen zorgverzekeraars en tandartsen. De indruk is gewekt dat zorgverzekeraars slechts de rekeningen van gecontracteerde tandartsen vergoeden voor houders van een restitutiepolis. Tijd om een paar misverstanden te ontkrachten.


De keuze tussen een restitutiepolis (waarbij de patiënt zijn zorgverlener zelf kiest, de rekening betaalt en vervolgens declareert bij zijn verzekeraar) of een naturapolis (waarbij de verzekeraar de behandelaar kiest en meteen de rekening betaalt) betreft alleen de basisverzekering en dus alleen de tandzorg voor kinderen. Heeft een tandarts geen contract met een verzekeraar, dan geldt het restitutieprincipe: als patiënt eerst zelf de rekening betalen en daarna declareren. Bij de aanvullende verzekeringen voor tandheelkundige zorg lijkt dé hamvraag te zijn: heeft de tandarts een contract met de zorgverzekeraar? Het zal nog even duren voordat de definitieve afspraken er liggen. Tot dan lopen bij de meeste (grote) verzekeraars de oude contracten door en worden alle rekeningen vergoed. Alleen tandartsen die nu al nadrukkelijk hebben gezegd geen contract te willen afsluiten met een bepaalde verzekeraar, worden uitgesloten.


Maar dan nog kan een patiënt met een aanvullende verzekering de nota vergoed krijgen, zij het via restitutie. Veruit de meest dominante factor bij het al dan niet verkrijgen van een vergoeding vormen de polisvoorwaarden. Daarin staat welke zorg tot welk bedrag wordt vergoed. Ook staat hierin of de patiënt verplicht is een eigen bijdrage te betalen. Vaak is het jaarbedrag voor behandelingen van de tandarts gemaximeerd. Wil daarop letten en controleer dus met name deze voorwaarden om te weten waar u aan toe bent.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl