De Wet


In de wet is vastgelegd dat een zorgverzekeraar niemand mag weigeren voor zorgverzekering, er geldt dus een acceptatieplicht. Het is de bedoeling om in de toekomst de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) met de basisverzekering te integreren.


Met de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel moet de marktwerking in de gezondheidszorg worden bevorderd; naar het oordeel van Minister Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen alleen op die manier de toekomstige zorgkosten in een almaar vergrijzende samenleving worden beheerst.


Onder werknemers en werkgevers leeft op zijn zachtst gezegd onzekerheid over de (financiële) gevolgen van de gewijzigde wetgeving. 

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl