< Startersperikelen (9)


Er zijn ondernemers zonder personeel.

Wat nu als de fiscus zegt dat er een dienstbetrekking is?


Antwoord


Fiscale dienstbetrekking?


Bij zo’n dienstbetrekking dient de opdrachtgever resp. de (vermeende) werkgever loonbelasting en premies in te houden. Verzuimt hij dat, dan is de kans groot dat er wordt nagevorderd, vaak met een boete. Daarbij komt het risico dat de navordering voor rekening van deze werkgever blijft. Want verhaal van loonbelasting is weliswaar mogelijk, maar blijft in de praktijk reuze lastig te zijn, terwijl het willen verhalen achteraf van premies sociale verzekeringen in het geheel niet is toegestaan. Dat laatste is onder werkgevers zeker niet algemeen bekend.


Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR)


Om gedoe te voorkomen en aan een opdrachtgever méér zekerheid en duidelijkheid te kunnen verschaffen, wordt met een “Verklaring van Arbeidsrelatie” gewerkt. De VAR lijkt vaak blindelings door de fiscus te worden afgegeven. De bedrijfsvereniging (het UWV) vaart een eigen koers. Het bezit van de huidige VAR geeft dus aan de opdrachtgever  onder voorwaarden de garantie dat er achteraf geen belasting en premies betaald hoeven te worden. Immers, tot nu toe is het zo dat de opdrachtgever (alleen) achteraf voor de verschuldigde belasting en premies aansprakelijk gesteld kan worden, indien en voor zover het de opdrachtgever redelijkerwijs duidelijk had mogen zijn dat toch echt sprake was van een gewone dienstbetrekking.
Antwoord


Nieuw en garantie?


Op 29 april 2004 heeft het kabinet besloten dat de zelfstandig ondernemer en de opdrachtgever in de toekomst zelfs volledige rechtszekerheid kunnen ontlenen aan de VAR. Hiertoe zal het begrip “redelijkerwijs duidelijk” aangepast gaan worden. Met name hierdoor krijgt de opdrachtgever de garantie dat er geen dienstbetrekking is.


Voor wie?


De VAR-garantie geldt als de aanvrager van de verklaring ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA) is. De zelfstandige die op basis van de verklaring werkt, heeft bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid dan ook geen recht op een WW- of WAO-uitkering. Van dat eerste liggen ondernemers niet echt wakker, maar tegen dat laatste kan men zich in privé of voor rekening van de onderneming verzekeren. Privé betaalde premies voor arbeidsongeschiktheid zijn fiscaal aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorziening.


Tenslotte…


Wie een beetje “bijklust” (dus zonder ondernemer, laat staan DGA te zijn) wordt fiscaal aangemerkt als resultaatgenieter, in het dagelijks spraakgebruik beter bekend als “nevenactiviteit” of “bijverdiener”. De VAR-verklaring (nieuwe stijl) geldt niet voor deze bijverdiener! Ter voorkoming van misbruik zal de Belastingdienst (Winterswijk) de VAR in plaats van twee jaar voor slechts één jaar verstrekken. De fiscus is dan ook voornemens om aanvragen voor de VAR zorgvuldig te controleren.  


aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl