aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl

< Startersperikelen (7)


Kan ik een onderneming starten met behoud van uitkering?


De huidige regelgeving maakt dit inderdaad beperkt mogelijk, maar waarbij onderscheid moet worden gemaakt naar de aard van de uitkering (ww, wao, bijstand). Te allen tijde moet de uitkering betalende instantie op de hoogte worden gebracht.
Antwoord


In geval van ww zal de uitvoeringsinstelling gedurende max. 8 maanden de uitkering geheel of gedeeltelijk voortzetten. De eerste 2 maanden dienen tot oriëntatie en schorten sollicitatieplicht op, de volgende 3 maanden kennen een informatieplicht van inkomsten waarbij gedeeltelijk gekort wordt op de uitkering, de laatste 3 maanden kennen een volledige verrekening van inkomsten.


Bij de wao is mede van invloed de mate waarin men is afgeschat, anders gezegd, de mate waarin men geschikt is voor arbeid. Denkbaar is dat men als zelfstandige volledig kans ziet "passende arbeid" te genereren. In dat geval houdt de uitkering geheel op.


In geval van bijstand is men gehouden iedere verdienste op te geven aan de gemeentelijke dienst Welzijn. Er bestaan maatregelen en stimuli vanuit de bijstand om startende ondernemers op weg te helpen, tot aan startersleningen toe.