aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl

< Startersperikelen (6)


Heb ik nog iets te maken met vestigingsvereisten?


De huidige Vestigingswet Bedrijven brengt met zich mee dat nog maar de helft van de bedrijfsvestigingen vergunningsplichtig is. Er speelt evenwel nog slechts gebrekkige controle op handhaving.


Antwoord


Het vestigingsbesluit kent momenteel een drietal eisen, te weten:

  1. Basiseisen met betrekking tot bedrijfsvoering, de zogeheten Algemene Ondernemers Vaardigheden die een AVO-diploma vereisen en oa. gelden voor de bedrijfsgroepen horeca, kappers, bestrating, detailhandel, metaalbewerking, schildersbedrijf, schoonmaak en stukdoorsbedrijf.

  2. Eisen van Bedrijfstechniek (BT) voor met name het bouwbedrijf, installatiebedrijf en het vervoer- en levensmiddelenbedrijf.

  3. Vaktechnische bekwaamheden (VT) voor elektrotechnisch installatiebedrijf, bakkers en slager.


De eisen gelden slechts op moment van vestiging en kunnen relatief gemakkelijk ontdoken worden door een ander dan de daadwerkelijke ondernemer de vereiste diploma's te laten behalen.