aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl

< Startersperikelen (5)


Kan ik over mijn status procederen? Stel dat ik het er niet mee eens ben, wat dan?


Een zelfstandige zonder personeel kan óf worden aangemerkt als ondernemer, óf hij wordt behandeld als werknemer. In het laatste geval moet de opdrachtgever bij uitbetaling loonbelasting en premies werknemersverzekeringen inhouden. De risico’s die dit met zich meebrengt zijn niet gering. De uitvoeringsinstellingen van de sociale verzekeringen vorderen over 5 jaar terug en voegen een boete toe wegens verzuim, alsmede de renten over de navordering. Hiervan is de opdrachtgever (alsdan werkgever) de dupe nu hij deze nageheven premies niet kan verhalen op zijn voormalige werknemer (ex-zelfstandige). Dát had namelijk meteen bij (loon)betaling moeten plaats vinden en mag niet meer achteraf, zelfs niet wanneer er schriftelijke verklaring van het tegendeel zou bestaan. Men kan niet afwijken van dwingend rechtelijke bepalingen binnen het sociaal verzekeringsrecht.


Antwoord


Het kabinet gaat ervan uit dat de huidige knelpunten voor zzp-ers met de sinds 1 januari 2002 geïntroduceerde regeling definitief tot het verleden behoren. Tegen de uitkomst van de "zelfstandigheidsverklaring" kan de zzp-er bezwaar aantekenen. Dat geldt evenzeer voor het uitblijven van een beschikking; wanneer binnen 8 weken geen verklaring is afgegeven kan men tegen het uitblijven van de verklaring een bezwaarschrift indienen, merkwaardig genoeg bij hetzelfde Centrale Uitvoeringspunt als die welke de verklaring moet afgeven, te weten bij Belastingdienst Winterswijk. Wanneer ook dáár geen uitspraak op komt, kan men in beroep gaan bij het Gerechtshof, al zal men dan eerst een jaar moeten wachten.