aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl

< Startersperikelen (4)


Kan ik over mijn status (wel of niet zzp-er) uitsluitsel krijgen?


Het risico achteraf te worden lastig gevallen door Uitvoeringsinstelling en Fiscus is voor menig opdrachtgever aanleiding een verklaring van zelfstandigheid te verlangen. Sinds 2002 bestaat hiervoor een nieuwe speciale regeling. Tegenwoordig werkt lang niet iedereen vanzelfsprekend meer voor een baas. De wens om als ondernemer het werk op flexibele wijze zelfstandig in te richten, is nog nooit zo groot geweest. Het aantal zelfstandigen zonder personeel en het aantal freelancers is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Hierdoor ontstaat vaak onduidelijkheid over de arbeidsrelatie: is men bij de opdrachtgever in loondienst of treedt men op als zelfstandig ondernemer?


Antwoord


Met name bij détachering, informatie technologie, interim management en bij de raadgevende beroepen, komt het nogal eens voor dat een zelfstandigenverklaring wordt verlangd. Een Verklaring van Arbeidsrelatie kan worden verkregen van de Belastingdienst, sinds 2002 in samenwerking met de uitvoeringsinstelling van de Sociale Verzekeringen. Toetsing wordt gecentraliseerd via Belastingdienst Winterswijk, deze kent een fiscale status toe en voert een voorlopige toets uit op de WAZ-premieplicht. Het LISV (Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen) voert daarna binnen maximaal 13 weken een definitieve toets uit op de verzekeringsplicht voor de WAZ (meer over de WAZ onder menu-optie Fiscaal).


Ook de directeur-grootaandeelhouder kan een verklaring aanvragen waarin staat of de inkomsten uit een opdracht aan hem persoonlijk of aan zijn vennootschap moet worden toegerekend. In dat laatste geval hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden en geen premies voor de werknemersverzekeringen af te dragen.


Overal waar hier gesproken wordt over werkzaamheden voor een opdrachtgever, wordt bedoeld dat er sprake moet zijn van een arbeidsrelatie. Het gaat dus nooit om de beoordeling van een handelsrelatie, anders gezegd, men kan geen verklaring van arbeidsrelatie vragen voor een handelsactiviteit als bijv. het inkopen en verkopen van goederen.