aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl

< Startersperikelen (1)


Is inschrijving bij het Handelsregister nu wel of niet verplicht?


Men kan verschillende geluiden horen over de mate waarin de inschrijving bij de Kamer van Koophandel een aanbeveling, dan wel een verplichting zou zijn. De Wet op het Handelsregister is geen naslagwerk dat makkelijk inzicht biedt, terwijl de Kamer van Koophandel al gauw van oordeel is dat inschrijving geboden is.

Antwoord


Het zal er maar vanaf hangen of men een bedrijf of beroep uitoefent. Bij een bedrijfmatige aanpak is sprake van een productielijn met een goederenstroom. Bij een beroepsactiviteit overheerst de persoonlijke kwaliteit. Met name indien op de dienstverlening een vak- of beroepsreglement van toepassing is, zullen persoonlijke kwaliteiten de doorslag geven. Veelal zal dit herkenbaar zijn omdat de dienstverlener is aangesloten bij een beroepsorganisatie die kwaliteitseisen stelt aan het lidmaatschap. In tegenstelling tot een bedrijf, bestaat voor een beroep geen inschrijvingsplicht bij het Handelsregister. Bij een samenwerkingsverband van meerdere zelfstandigen noemt men de bedrijfsmatige aanpak een Vennootschap onder Firma. Bij een typische beroepsuitoefening heet dat een Openbare Maatschap. Een VoF kent wél inschrijvingsplicht, een Maatschap niet.


Zoveel is zeker, de Kamer van Koophandel is populair en er worden heel wat dienstverleners ingeschreven die eigenlijk helemaal geen inschrijvingsplicht kennen. Op zichzelf is daar niets tegen en iedereen moet voor zichzelf uitmaken of de commerciële activiteit meer trekken van een bedrijf dan van een beroep vertoont. Een Openbare Maatschap van beroepsbeoefenaren die zich als Vennootschap onder Firma laten inschrijven, verandert daardoor niet van status en blijft een Maatschap, in weerwil van de onjuiste inschrijving. Een hond wordt niet méér kat omdat hij door zijn baas als "Minet" wordt aangesproken.